LINKS

BTW-nummers (binnen- en buitenlandse)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Belgisch Staatsblad (publicaties)
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

Balanscentrale (nationale bank)
http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/Frames?LangIndex=N

DNS Belgium (website controle)
http://www.dns.be/nl

FOD-economie
http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be

FOD-financien
http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/index.htm

KBO (onderneming opzoeken)
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl

Indexcijfers huur
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/index.jsp

RSZ + Belastingen (inhoudingsplicht aannemers)
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

 
Sociale kassen (niet beperkende lijst Acerta, Admb, Securex, Xerius, ...)
-  Acerta:  www.acerta.be
-  Admb:  www.admb.be
-  Securex:  www.securex.be
-  Xerius:  www.xerius.be