DIENSTEN

Boekhouding
Het voeren van de volledige boekhouding van uw onderneming op ons kantoor, of de begeleiding van de door u verwerkte boekhouding.  Nazicht en rapportering.
Bij voorkeur wordt dit op gedigitaliseerde wijze verwerkt.

Fiscaliteit
Het opmaken en indienen van de fiscale aangiftes in de personenbelasting,
vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en B.T.W.

Jaarrekening
Het opmaken, verifiëren en indienen van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België.

Advies
Het geven van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak.  
Eveneens wordt advies verleend bij overname handelszaken en overdrachten van aandelen, huurovereenkomsten, ...

Starten zelfstandige activiteit
Volledige begeleiding bij het opstarten van een zelfstandige activiteit. Dit o.a. bij :
-  keuze eenmanszaak of vennootschap
-  ondernemingsloket
-  B.T.W.-nummer
-  sociale formaliteiten
-  sectorgebonden formaliteiten (registratie aannemer, erkenning, eetwareninspectie)
-  financieel plan
-  financieringen

Controles
Het begeleiden en verdedigen van de klant bij de fiscale administratie.